Fotografering og Lovgivning


Hvem må du fotografere?

Kend lovgivninge når du fotograferer
Du skal huske at overholde reglerne for fotografering af mennesker. Der findes en artikel om disse regler, som vil være interessant at læse, den hedder Hvad siger loven. Vi har en artikel om at spørge om tilladelse før du fotograferer.

 

Hvor må du fotografere?

Fotografering i tog

Dette vil normalt være ulovligt. Men i 2012 havde vi tilladelse til at fotografere på DSB’s område.
Copyright © 2012: Susanne Axbøl & Foreningen FotoMarathon

Eller “Hvor må du ikke fotografere?”.
Som udgangspunkt må du ikke fotografere på privat område uden at have fået tilladelse af ejeren. Du må som udgangspunkt heller ikke fotografere ind på privat område.
Men på visse “offentlige” områder er det heller ikke tilladt at fotografere uden en skriftlig tilladelse, som du kan vise når du bliver stoppet – og det bliver du. Det er f.eks.
DSB. På hele DSB’s område er det forbudt at fotografere. F.eks. i tog, på perroner og stationer. Det kræver en skriftlig tilladelse og det er ikke noget man bare lige får.
Bane Danmark. Bane Danmark står for banelegemet (togskinnerne) i hele Danmark og her er det heller ikke tilladt at fotografere. Desuden er det ulovligt færdes på banelegmet uden tilladelse.
Metroen i København. Overalt på Metroens område, f.eks. i Metro togene og på perroner, er det ikke tilladt at fotografere.
TIVOLI København. Som udgangspunkt er det ikke tilladt at fotografere i TIVOLI. Vagterne blander sig dog ikke i almindelige besøgendes fotografering. Men hvis du møder op med det store udstyr kan du få problemer. Man kan få en tilladelse i informationen.